ЛІКВІДУЄМО НЕЗНАННЯ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг

Цей Договір, в якому одна сторона компанія «Chernobyl guide school», під якою розуміється Фізична особа – підприємець Фоміна Олена Миколаївна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в установленому чинним законодавством порядку, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 3348714140 (надалі- Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі - Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг, що пропонуються на сайті в мережі Інтернет за адресою chernobyl-guides-school.com. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
        1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
        1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
        1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
    • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця http://chernobyl-guides-school.com/ . Система on-line оплати  і бронювання приймає заявку тільки після ознайомлення клієнта з умовами даного Договору. Натисканням кнопки «GO» Замовник підтверджує, що він ознайомився та погоджується із умовами Договору; 
    • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця http://chernobyl-guides-school.com/ -;
    • письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті http://chernobyl-guides-school.com/.
        1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
        1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

    2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті http://chernobyl-guides-school.com/.
«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» - Послуга або декілька Послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця chernobyl-guides-school.com .
«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, а також особи, від імені яких в рамках наданих повноважень Клієнт заключає договір через Веб-сайт chernobyl-guides-school.com шляхом акцептування даного Договору.
«Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа - підприємець, що надає послуги, реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.
«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

    3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

        3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, що пропонуються на сайті в мережі Інтернет за адресою http://chernobyl-guides-school.com/ , а також ліцензійним контентом (навчальними матеріалами) компанії «Chernobyl guide school» , а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
        3.2. Замовник дає згоду на обробку персональних даних.
        3.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
        3.4. Весь контент веб-сайту http://chernobyl-guides-school.com/, а також будь-який контент розповсюджується за допомогою цього сайту (особливо, зображення, відеоролики і тексти) захищений авторським правом. Несанкціоноване використання контенту, повне або часткове копіювання, збереження, зміну і поширення контенту компанії «Chernobyl guide school»(для будь-яких цілей) без нашого письмової згоди заборонено.
        3.5. Права на контент належать компанії «Chernobyl guide school» і нашим партнерам. Всі права захищені та у будь-якому випадку належать компанії. На веб-сайті також є зображення, що захищені авторським правом і належать третім особам.
        3.6. Залежно від замовленого пакету послуг, Замовник отримує доступ до певного контенту (інформаційних та навчальних матеріалів), авторські та суміжні права, на який захищені або в будь-якому випадку належать «Chernobyl guide’s school».
        3.7. Виконавець надає Замовнику неексклюзивне,непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях, за умовами цього Договору.
        3.8. Замовник попереджений, що скрінкасти (відеозапис інформації, виведеної на екран комп’ютера) суворо заборонено. У разі порушення цієї вимоги, Виконавець має право заблокувати аккаунт Замовника і припинити надання послуг, без повернення вартості надання послуги.
        3.9. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до законодавства України та міжнародного законодавства і притягується до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

    4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

        4.1. Виконавець зобов’язаний:
    • виконувати умови даного Договору;
    • надати Замовнику Послуги належної якості;
    • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті http://chernobyl-guides-school.com/ ;
        4.2. Виконавець має право:
    • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
    • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

    5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

        5.1. Замовник зобов’язаний:
    • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
    • ознайомитись з інформацією про Послуги, що розміщена на сайті Виконавця;
    • користуватися придбаними послугами без надання доступу третім особам протягом шести місяців;
    • пройти тестування та отримати сертифікат про успішне проходження курсу;
    • пройти повторне тестування не раніше ніж через три дні після невдалої спроби пройти тестування;
    • відшкодувати Виконавцю збитки, понесені у зв’язку із задоволення претензій третіх осіб (чиї права порушив Замовник)
        5.2. Замовник має право:
    • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту http://chernobyl-guides-school.com/ ;
    •  вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

    6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

        6.1. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України - гривні.
        6.2. Вартість послуг зазначається на сторінці замовлення послуг на сайті http://chernobyl-guides-school.com/,  або в листах, що надходять на електронну адресу Замовника. Остаточна вартість послуг у валюті платежу (UAH) фіксується в виставленому вам рахунку, відображається на сторінці оплати послуг, а також в банківській виписці по картці.
        6.3. Усі заявки не оплачені протягом 5 днів будуть скасовані Виконавцем. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Виконавця.
        6.4. Комісія за перерахування коштів сплачується Отримувачем.
        6.5. Оплата Visa та Mastercard здійснюється за допомогою сервісу on-line платежів Portmone.com. Безпека проведення платежу підтверджена PCI DSS security audit. У випадку виникнення запитань контактувати +380(44)2000902,  support@portmone.com
        6.6.  Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.
        6.7.  Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця.
        6.8. Якщо ви не користувалися послугами (не взяли участь у заході , не подивилися доступні вам заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з послугами з порушенням термінів або встановленого порядку, вартість таких послуг не відшкодовується .
        6.9. Замовник має право після оформлення замовлення та оплати, відмовитися від Послуг та отримати відшкодування коштів, якщо надішле запит на повернення коштів на електронну адресу компанії протягом 24 (двадцяти чотирьох годин) від моменту оплати за Послуги. Якщо запит надіслано пізніше ніж за 24(двадцяти чотирьох години) від моменту оплати за Послуги, кошти не повертаються. 

    7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

        7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
        7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
        7.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
        7.4. Виконавець не несе відповідальність за неможливість надання послуг з причин від нього не залежать (включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належать нам).
        7.5. Виконавець не несе відповідальності за повні або часткові переривання надання послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших планових робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів (якщо Виконавець повідомив Замовника заздалегідь).
        7.6. Виконавець не несе відповідальності за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця.
        7.7. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою придбаної послуги.
        7.8. Замовник несе відповідальність за правильність оформлення заявки і достовірність наданих Виконавцю даних.
        7.9. Замовник несе відповідальність за використання третіми особами облікових даних Замовника, які використовуються для отримання доступу до Послуг;
        7.10. Замовник несе відповідальність за використання контенту компанії «Chernobyl guide’s school»,  з метою подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам;
        7.11.  Замовник несе відповідальність за порушення умов користування сайтом, умов надання послуг та умов оплати.
        7.12. Якщо Замовник орендує у Виконавця Дозиметр і внаслідок пошкодження, що було спричинене неналежним використанням пристрою або втрати пристрою, Замовник компенсує виконавцю 100 % вартості приладу, а саме суму що еквівалентна 300 євро за курсом НБУ на дату поверення приладу/виявлення втрати .
        7.13. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме - настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

    8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

        8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
        8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
        8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

    9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

    9.1. Підтвердженням заключення даного договору є повна або часткова оплата послуг.
    9.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
    9.3. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. 
    9.4. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група II) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.
    9.5. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
    9.6. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку
власних персональних даних з наступною метою:дані, що стають відомі,
використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту http://chernobyl-guides-school.com/ . У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту http://chernobyl-guides-school.com/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
    9.7. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
    9.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
    9.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
    9.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

    10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Фоміна Олена Миколаївна
08135,Київська обл,
Києво-Святошинський р-н,с.Чайки, 
вул.В.Лобановського, 25,кв.53 
Код за ЄДРПОУ 3348714140
Банківські реквізити: 
п/р № UA54 320649 00000 26005052718348
у ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 320649
Телефон +380737777575
E-mail: info.chgschool@gmail.com

info.chgschool@gmail.com